// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails
Kara za niezapięte pasy bezpieczeństwa

Kara za niezapięte pasy bezpieczeństwa

  Wiele osób sądzi, że kara za niezapięte pasy bezpieczeństwa dotyczy tylko kierowcy. Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Karą za prowadzenie samochodu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest obecnie 100...
Assistance samochodowy

Assistance samochodowy

Assistance samochodowy W większości przypadków umowy zawiera się na rok. Ubezpieczenie gwarantuje organizację pomocy, gdy zdarzy się wypadek, kradzież albo awaria. Warto sprawdzić, czy umowa zawiera holowanie do serwisu (zwykle ograniczone jest ono liczbą kilometrów...