// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

I nie mart się o to co będzie...

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak wskazuje sama nazwa, będziemy mieli z nim do czynienia w sytuacjach, w których staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym obejmować mienie jak i zdrowie konkretnego człowieka. W praktyce będzie chodziło głównie o:

  • zalane mieszkanie sąsiada,
  • uszkodzenie jego ogrodzenia,
  • zniszczenie towarów w sklepie,
  • wybicie szyby przez dziecko (w takiej sytuacji odpowiadają oczywiście rodzice malucha)
  • nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na skutek potrącenia pieszego podczas jazdy na rowerze
  • nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na skutek zderzenia na stoku narciarskim
  • nieumyślne zalanie telefonu komórkowego znajmomemu
  • nieumyślne zrzucenie laptopa itp

Przykłady można by mnożyć, jednak w każdej tego rodzaju sytuacji poszkodowany może żądać od nas albo zadośćuczynienia albo odszkodowania – w zależności czy szkoda dotyczyła jego osoby czy mienia. Z zadośćuczynieniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy ktoś zażąda od nas zapłaty za wyrządzoną jej krzywdę (np. uszkodzenie ciała/ pogorszenie stanu zdrowia na skutek wypadku), z odszkodowaniem zaś, gdy zniszczymy takiej osobie mienie. Innymi słowy, zadośćuczynienie wiąże się wyłącznie z krzywdą na osobie, zaś odszkodowanie z uszkodzeniem materialnym jakiejkolwiek rzeczy.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oferowane przez większość polskich firm ubezpieczeniowych, może być zawierane także w ramach specjalnych pakietów – ubezpieczenia domu czy polisy turystycznej. Dzięki niemu szybko i bez zbędnych formalności załatwisz kwestie odszkodowawcze za zniszczenie cudzego mienia.

Potrzebujesz wykupić polisę OC  w życiu prywatnym? Skontaktuj się 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG

Skontaktuj się z nami

8 + 1 =

Consensus Ubezpieczenia
ul. Pychowicka 1A
30-364 Kraków

+48 506 157 909
[email protected]