// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails
„Kobieta za kierownicą”

„Kobieta za kierownicą”

Statystycznie powodują zaledwie co piąty wypadek, choć stanowią już prawie 40% wszystkich kierujących. Mimo to „kobieta za kierownicą” wywołuje wiele, najczęściej negatywnych, skojarzeń i niepochlebnych opinii mężczyzn. Opinia przeciętnego...