// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Koszty leczenia za granicą

Wybierasz się za granicę? Wykup koniecznie polisę kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu i OC w życiu prywatnym.

Zagraniczny wyjazd bez ubezpieczenia turystycznego można przyrównać do wyprawy ekstremalnej. Polacy są przyzwyczajeni że w kraju w razie wypadku i choroby mogą liczyć na służbę zdrowia, a za koszty akcji ratunkowych zapłaci państwo. Za granicą jest inaczej. Tutaj możesz otrzymać wysoki rachunek za usługi medyczne i ratunkowe.

Mówiąc o kosztach leczenia za granicą, przy zakupie wakacyjnej polisy należy wziąć pod uwagę przede wszystkim koszty:

 • wizyty ambulatoryjnej,
 • hospitalizacji,
 • zorganizowania pomocy
 • przewiezienia ubezpieczonego do kraju
 • Odpowiedzialności Cywilnej
 • koszty ratownictwa i poszukiwania (szczególnie ważne dla osób jadących w góry lub uprawiających sporty wodne).

Są to najważniejsze aspekty ochrony ubezpieczeniowej, które powinny znaleźć się w ubezpieczeniu turystycznym.

Jeżeli za granicą dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub poważnie zachorujemy , możemy mieć problemy z uzyskaniem niezbędnej pomocy medycznej oraz informacyjnej .

Warto wiec przed wyjazdem zadbać o właściwe ubezpieczenie.

Wybierając się do krajów europejskich powinniśmy pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Zapewnia ona podstawową ochronę medyczną udzielaną obcokrajowcom na takich samych zasadach co mieszkańcy danego kraju. EKUZ wprawdzie jest wydawana bezpłatnie, jednak mimo jej posiadania, będziemy narażeni na opłaty, które przewyższą koszt polisy. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia nie tylko pokrycie kosztów leczenia, niezależnie od kraju, ale również zagwarantuje transport medyczny do Polski, pomoc telefoniczną oraz wiele innych opcji, które możemy, a nie musimy zawrzeć w umowie z ubezpieczycielem.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia kosztów leczenia? Zazwyczaj są to:

 • koszty hospitalizacji,
 • koszty leczenia ambulatoryjnego,
 • koszty przedwczesnego porodu,
 • leczenie stomatologiczne,
 • koszty ratownictwa,
 • koszty transportu medycznego,
 • koszty transportu zwłok,
 • koszty transportu powrotnego,
 • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Wybierasz się za granicę? Zadzwoń 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji w zakładce BLOG