// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Samochód i kierowca

Wszystko o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej popularny rodzaj polis. Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, należą one do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do podstawowych źródeł prawa regulujących kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych należy również kodeks cywilny.

Zagadnienie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Nie ma towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie miałoby ich w swojej ofercie. Dlatego warto wiedzieć, jaki rodzaj ochrony możesz zapewnić sobie jako kierowcy, swoim pasażerom i jakim ubezpieczeniem objąć swoje auto.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Formularze

Potrzebujesz gotowych formularzy? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty.

Szkoda

W przypadku zaistnienia szkody skorzystaj z gotowej listy adresów kontaktowych pod którymi zgłosisz szkodę.

Skontaktuj się z nami

6 + 4 =

Consensus Ubezpieczenia
ul. Pychowicka 1A
30-364 Kraków

+48 506 157 909
[email protected]