// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie firmy

Nie warto ryzykować...

Każdy zakładający większą bądź mniejszą firmę lub już ją posiadający, powinien rozejrzeć się za najlepszą ofertą ubezpieczeniową. Nie warto ryzykować.

Ubezpieczenie będzie chronić dorobek czy to w postaci lokalu, budynku, rzeczy ruchomych czy nakładów inwestycyjnych przed kradzieżami, włamaniami, zniszczeniami mechanicznymi czy chemicznymi. Ubezpieczenie firmy ma bardzo szeroki i elastyczny przedział, zakres może zawierać ubezpieczenia od pożaru lub inne, nawet nienazwane ryzyka. Ubezpieczenie dla firm przysługuje osobom – przedsiębiorcom, których wartość firmy nie przekracza 10 mln w jednej lokalizacji i nie jest większa od 20mln w kilku lokalizacjach.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia firmy?

 • budynki i lokale
 • budowle i składniki niewielkiej architektury, np. elewacje
 • wyposażenie budynków
 • przedmioty osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • przedmioty pracowników
 • wartości pieniężne
 • rzeczy przymocowane do zewnętrznych warstw budynków typu afisze, reklamy, anteny
 • szyby od stłuczenia

Zakres ubezpieczenia firmy zależy od doboru jego przedsiębiorcy i kwoty jaką chce przeznaczyć on na jej polisę. Za bazowe uważa się ubezpieczenia od:

 • pożaru,
 • trzęsień,
 • drgań,
 • uderzeń pioruna,
 • terroryzmu,
 • eksplozji,
 • kradzieży z włamaniem,
 • wandalizmu,
 • upadku drzew,
 • gradu
 • zalania powodziowego.

Zakres ten można również poszerzyć o wspomniane już wcześniej ryzyka nienazwane zewnętrzne oraz wewnętrzne, np. szkodę elektryczną czy niepoprawne funkcjonowanie maszyn i urządzeń również tych przenośnych. W ramach ubezpieczenia firmy ubezpieczamy też OC, ubezpieczenie samochodów należących do firmy, ubezpieczenie pracowników oraz ubezpieczenie finansowe.

Potrzebujesz wykupić polisę dla firmy? Skontaktuj się 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG