// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie domu

Bo dobra polisa to dobór produktu do własnych potrzeb

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele ofert zróżnicowanych pod względem przedmiotu ubezpieczenia, zakresu udzielonej ochrony oraz wysokości składki.

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę podejmując decyzję o zakupie ubezpieczenia domu.

Kiedy szukamy odpowiedniej oferty, powinniśmy wiedzieć, od jakich zagrożeń chcemy być chronieni. Czy tylko od:

  • zdarzeń losowych (jak pożar, powódź, ulewny deszcz, gradobicie, uderzenie pioruna, wybuch),
  • czy również od włamania, kradzieży, rabunku, dewastacji,
  • odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związanej z zachowaniem naszych dzieci,
  • użytkowaniem domu
  • posiadaniem psa lub innego zwierzęcia

Ważne jest też, czy polisa ubezpieczeniowa obejmie tylko dom mieszkalny, czy również garaż wolno stojący i inne obiekty na działce (ogrodzenie, bramę wjazdową z siłownikiem, altanę śmietnikową itp.).

Zakres oferowanej ochrony trzeba sprawdzić w tak zwanych ogólnych warunkach ubezpieczenia(o.w.u.). W dokumencie tym określa się też prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Kwota składki rocznej zależy nie tylko od zakresu, ale i od sumy ubezpieczenia (zwanej też limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną), czyli maksymalnej wartości odszkodowania, które może być wypłacone na podstawie konkretnej umowy. Wysokość sumy ubezpieczenia określa właściciel nieruchomości, biorąc pod uwagą wartość rynkową domu i wszystkich znajdujących się w niej przedmiotów. Nie warto jej zaniżać, bo co prawda zapłacimy wtedy niższą składkę, jednak gdyby doszło do szkody, zakład ubezpieczeń miałby prawo pomniejszyć odszkodowanie proporcjonalnie do niedoszacowania wartości mienia (tak zwane niedoubezpieczenie).

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach! Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów. Brak obowiązkowych przeglądów technicznych domku jednorodzinnego nie będzie skutkować brakiem odszkodowania po szkodzie jedynie jeśli nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

Potrzebujesz wykupić polisę ubezpieczenia domu? Skontaktuj się 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG