// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie domku letniskowego

I nie martwisz się o skutki zniszczenia swojego "letniaka"

Domek letniskowy to zamieszkany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Jednym z warunków stawianych przez ubezpieczycieli, jest to, aby domek letniskowy był budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, czyli musi to być obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe wskutek:

 • pożaru
 • wybuchu
 • uderzenia pioruna
 • huraganu
 • gradu
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego przez człowieka)
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • zalania
 • upadku statku powietrznego
 • dodatkowo rozszerzenie o powódź

Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony można również rozszerzyć o kradzież z włamaniem i rozbój.

Dzięki temu ubezpieczeniu nie musisz się martwić o swój domek letniskowy, gdy akurat w nim nie wypoczywasz.

Aby uzyskać ewentualne odszkodowanie, musisz dbać o stan techniczny domku i zbierać odpowiednie zezwolenia i dokumenty z przeglądów i napraw. Za Twoje rażące niedbalstwo ubezpieczyciel nie zapłaci. Aby ubezpieczyć domek od kradzieży z włamaniem, musisz go najpierw dobrze zabezpieczyć.

Potrzebujesz wykupić polisę domku letniskowego? Skontaktuj się 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG