Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe dokumenty do pobrania, a więc upoważnienia do potwierdzania otrzymywania zawiadomień o dokonaniu cesji praw wynikających z umów ubezpieczenia, jakie Consensus Ubezpieczenia zawiera w imieniu i na rzecz firm ubezpieczeniowych.