// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Właścicielowi lokalu gastronomicznego ubezpieczenie przyda sie w wielu sytuacjach. W ramach pakietu „Generali, z myślą o firmie” zapewniamy ochronę wyposażenia znajdującego się w restauracji np. stolików, krzeseł, luster i lad chłodniczych od dewastacji, kradzieży z włamaniem lub pożaru.

Jak zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową właścicielowi kawiarni lub restauracji?

Do pakietu wybierz:

 • ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych lokalu lub budynku na zdarzenia takie jak pożar, przepięcie, pękanie rur i zalanie,
 • ubezpieczenie szyb i innych elementów od stłuczenia (klauzula M1), w tym szyldów, reklam i tablic świetlnych oraz luster i lad chłodniczych,
 • klauzulę dewastacji (w tym graffiti do sumy ubezpieczenia 5 000 zł),
 • klauzulę utraty dochodu w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, która spowoduje przestój w prowadzeniu działalności lub w wyniku szkody osobowej Ubezpieczającego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, w tym wartości pieniężnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o:

 • OC za produkt (klauzula OC1),
 • OC pracodawcy (klauzula OC2),
 • OC najemcy nieruchomości (klauzula OC3),
 • OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń, w tym zakażenie wirusem HIV i WZW na wypadek zwrotu kosztów leczenia i konieczności wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (klauzula OC10).

Co wyróżnia ofertę Generali?

W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie ubezpieczamy również prywatne dochody (klauzula M7) – na wypadek straty finansowej poniesionej w wyniku przerwy w prowadzeniu działalności.

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych:

 • nie stosujemy zasady proporcji: – wypłacamy należne odszkodowanie, nawet w sytuacji, kiedy wartość majątku przyjętego do ubezpieczenia była zaniżona. Jest to szczególnie ważne przy dużych szkodach!
 • w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia zapewniamy ochronę na wypadek: pękania rur, przepięć, katastrofy budowlanej.

 

Przykładowa oferta ubezpieczenia

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909