// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

W wyniku anomalii pogodowych nieruchomości są zagrożone bez względu na lokalizację. Huragan czy gwałtowny opad gradu naruszają konstrukcję dachową powodując kosztowne straty. Można ich uniknąć dzięki ubezpieczeniu z właściwie dobranymi elementami.

Warto zaznaczyć, że nie można objąć polisą samego dachu, ale cały budynek (dom, budynek gospodarczym garaż, dom letniskowy). Ochrona będzie dotyczyła zdarzeń losowych murów i dachu, a w szczególności:

  • zalania – np. na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachu,
  • pożaru,
  • uderzenia pioruna,
  • huraganu,
  • upadku drzew i masztów,
  • dewastacji,
  • stłuczenia – w tym oszklenia ścian i dachów.

Zdarzenia losowe zawarte są w podstawowym wariancie polisy, ale niektóre z powyższych zagrożeń wymagają podpisania dodatkowej umowy, np. od stłuczeń elementów szklanych.
Stłuczenia mogą dotyczyć np. kolektorów słonecznych umiejscowionych na dachu.

Jeśli w dom uderzy piorun i spowoduje przebicie dachu, wówczas przydatne okaże się również rozszerzenie o ruchomości domowe.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909