// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Wyjeżdżasz za granicę? Jeżeli myślisz, że w kwestii ubezpieczeniowej wystarczy wyrobiona karta EKUZ, niestety jesteś w błędzie. Bezpłatną kartę EKUZ warto mieć, ale w uzupełnieniu z ubezpieczeniem turystycznym. W jakich sytuacjach EKUZ okaże się bezużyteczne? Przeczytaj koniecznie, zanim pojedziesz na wakacje.

Zarówno karta EKUZ, jak i ubezpieczenie turystyczne mają szereg zalet i wad, dlatego nie można jednoznacznie wskazać, które z tych rozwiązań ma przewagę na drugim. Karta EKUZ i polisa wakacyjna mają się uzupełniać. W ten sposób zwiększa się zakres ochrony podróżnego, który nie ryzykuje, że w przypadku choroby lub wypadku będzie musiał pokryć całość kosztów leczenia.

Karta EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to – mówiąc najprościej – rozwiązanie zapewniające  podstawową, bezpłatną (a raczej finansowaną ze składek ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce) opiekę medyczną dla osób podróżujących do krajów będących członkami UE lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

Zalety

 • Wyrobienie karty jest w pełni bezpłatne, a formalności z tym związane załatwimy „od ręki”.
 • Wniosek o wydanie karty możemy złożyć osobiście, lub przesłać pocztą (tradycyjną jak i elektroniczną).
 • Brak górnych limitów kosztów leczenia.
 • Pokrycie kosztów niezależnie od powodów, dla których jesteśmy leczeni (wypadek podczas uprawiania sportu, podczas pracy, nasilenie objawów przewlekłej choroby etc).
 • Możliwość korzystania z usług medycznych danego kraju na tych samych zasadach co jego mieszkańcy.
 • W przypadku karty EKUZ brak jest wyłączeń dotyczących przypadłości związanych z ciążą lub wypadkami przy pracy (jeśli ofiara jest legalnie zatrudniona przez polskiego pracodawcę) – w takich sytuacjach leczenie zagranicą zawsze będzie darmowe.

Wady

 • Podstawową jest obszar, na którym uprawnia nas do bezpłatnego leczenia. Są to jedynie kraje Unii Europejskiej oraz stowarzyszenia EFTA. Jeżeli wybieramy się do państw nie będących członkami żadnego z wymienionych sojuszy i chcemy ubezpieczyć koszty leczenia musimy wybrać prywatną polisę turystyczną.
 • Kolejnym minusem jest konieczność korzystania z usług jedynie publicznych placówek, które podpisały umowę z odpowiednikiem naszego NFZ. Karta nie zapewnia pokrycia kosztów prywatnej opieki zdrowotnej ani kosztów planowanego leczenia poza granicami Polski. Pamiętajmy, że EKUZ nie pokryje także opłat związanych z transportem medycznym do kraju.
 • Karta EKUZ nie zapewnia bezpłatnego transportu chorego z zagranicy do Polski. Nie zawiera też szeregu dodatkowych świadczeń. Na tym tle różni się od EKUZ polisa turystyczna.

Prywatna polisa turystyczna

Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa obowiązuje w tym państwie lub regionie, do którego zamierza się udać ubezpieczony. Oczywiście przed wykupieniem polisy należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o celu podróży, bo od tego zależeć będzie zakres i koszt ubezpieczenia.

Zalety

 • Zakres terytorialny nie jest narzucony z góry – wybieramy kraj docelowy podróży. Poza kosztami leczenia w polisie zawarte jest ubezpieczenie assistance – w razie potrzeby osoba z infolinii wskaże najbliższą placówkę medyczną, zorganizuje pomoc, skontaktuje się z rodziną w kraju etc.
 • Możemy korzystać z placówek zarówno prywatnych, jak i państwowych – pamiętajmy jednak o limitach na konkretne świadczenia (zapisy w OWU).
 • Polisa pokrywa transport medyczny do kraju lub sprowadzenie zwłok – koszty te są zazwyczaj olbrzymie.
 • Oprócz kosztów leczenia, można wykupić opcje dodatkowe – NNW, OC, ubezpieczenie bagażu, rozszerzenie ochrony o choroby przewlekłe, uprawianie sportów różnego rodzaju, itp.

Wady

 • Pierwszą z nich jest cena. W przeciwieństwie do EKUZ za ubezpieczenie musimy zapłacić. Pamiętajmy, że w porównaniu z kosztami leczenia, za które może przyjść nam zapłacić posiadania polisy i tak okaże się opłacalne. Dodatkowe umowy takie jak: uwzględnienie uprawiania sportów, chorób przewlekłych itp. niestety podwyższą cenę składki.
 • Musimy pamiętać również o tym, że polisa nie pokryje niczego ponadto, co jest konieczne.
 • Jednym z głównych wad prywatnego ubezpieczenia jest określenie wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa.
 • istnieją wyłączenia dotyczące przypadłości związanych z ciążą lub wypadkami przy pracy (jeśli ofiara jest legalnie zatrudniona przez polskiego pracodawcę) – w takich sytuacjach leczenie zagranicą zawsze będzie darmowe w przypadku karty EKUZ